Lampolja 1 Liter

Strömshagas egna lampolja av riktigt fin kvalitet! Ren, doftfri ofärgad lampolja som ger en stabil och sotfri låga. Tillverkad av n-paraffiner.Användningsområde


 


Strömshagas egna lampolja av riktigt fin kvalitet! Ren, doftfri ofärgad lampolja som ger en stabil och sotfri låga. Tillverkad av n-paraffiner.

Användningsområde: Rekommenderas till fotogenlampor och fotogenlyktor såväl som fotogenkök.

Bruksanvisning: Fyll fotogenlampan, köket eller kaminen, gärna med en tratt. OBS! Förbränningskällan skall vara släckt och kall vid påfyllning.

För  fotogenlampan: Ta loss brännareröret och skruva loss brännaren, fyll  sedan upp lampan med ca 2/3 lampolja. Första gången du fyllt din fotogenlampa eller efter att du bytt veke ska du låta veken dra ca 20-30  minuter innan lampan tänds för att få en fin låga.

Var  noga med att veken är jämn upptill och att inte ha för lång synbar veke. Tänd veken med tändsticka eller tändare och skruva sedan direkt ned lågan med ratten på sidan av brännaren. Sätt sedan tillbaka  brännareröret.

Dosering: Används som koncentrat.

Att tänka på: Förvara flaskan med lampolja utom  räckhåll för barn. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter  användning. Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns barn eller  husdjur i närheten, det gäller även när lampan är släckt.

Lampoljan  kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på  veken, kan leda till livshotande lungskador. Vid förtäring: Framkalla  INTE kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen och  läkare. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid  hudkontakt tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och  vatten.

Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral.

Lampoljan behöver ej förvaras i säkerhetsskåp.Recensera produkt

Relaterade produkter

Onlinedesign

Onlinedesign specialiserar sig med en touch av det nostalgiska och charmiga. Vi erbjuder ett brett utbud av möbler och dekorationer i lantlig stil, där varje detalj andas tidlös elegans. Utforska vårt sortiment för att skapa ett hem med unik karaktär och en känsla av välbefiniserar sig på förtrollande inrednande.

Läs mer
Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Onlinedesign Powered by Quickbutik