Textilier


Material & Råvaror - saxat från Ekelunds informationssida

Under varumärket Ekelund tillverkas bara varor i 100 %  naturfibrer. Vi följer våra gamla traditioner från den tid då allt  ingick i det naturliga kretsloppet. Naturfibrerna har dessutom de bästa  egenskaperna för våra produkter. Man får inte förglömma glädjen av ögats  intryck skapat av naturen, strukturen och känslan för handen.
Linfibrer,  som garnet spinns av har växt i norra Frankrike eller Belgien, ett  geografiskt område som har världens bästa klimat för linodling och  rötning. Historiskt har vi i Sverige odlat lin, men med låg kvalitet.  Detta undantaget lin från Helsingland, ett område i norra Sverige, som  dock inte har klimat för rötning på fälten utan måste vattenrötas vilket  medför övergödning, ett miljöproblem. Rötningen är den process som  möjliggör frigörning av linfiber från övriga växtdelar.

Av denna anledning och att det i Sverige inte längre finns  linberedningsverk har kommersiell odling för textilfibrer  upphört.  Däremot odlas det en hel del lin för utvinning av linolja. I våra  räkenskapsböcker från mitten av 1800-talet kan man se att vi redan då  importerade lin för duktillverkningen i de finaste kvalitéerna. Att  kunna bedöma linfiber och garnkvalitéer i lin är svårt, här har vi  kunskaper som gått i arv i många generationer.

Bomullsfibrer

Bomullsfibrer är till skillnad från lin en fiber som växer i god  kvalite i många länder, varför det finns ett stort utbud av bra garner,  en världshandelsprodukt. Bomullen svarar för ca 50 % av all  fiberproduktion. Tyvärr så odlar man bomull på arealer utanför det så  kallade bomullsbältet. Detta medför mycket konstbevattning och  användning av kemikalier för bekämpning. Bomullsbältet är ett område som  sträcker sig i stort sett runt hela jordklotet och som har de rätta  klimatiska förutsättningarna samt riklig tillgång på vatten.
Det är  också bara inom bomullsbältet som man kan odla ekologiskt. De ekologiska  odlingarna ökar, vilket framför allt bra för den lokala miljön och  därmed för befolkningen i dessa områden, som slipper bli utsatta för  bekämpningskemikalier. Ekologisk odling av bomull är dock inte lösningen  för världens behov av textilfibrer. Om all bomullsodling skulle ske  ekologiskt så skulle det inte ens bli en näsduk per person och år.

Garnet, vår råvara importeras, då det inte finns svenska spinnerier.

Vi  klistrar inga varpar, en process som medför miljöproblem då klistret i  senare processer måste tvättas bort. Vi använder i stället tvinnade  garner som är så starka att de inte behöver klistras.

Bambu

Bambu, en gammal asiatisk kulturväxt som användes till mycket: Husbyggen, byggnadsställningar, möbler, blomsterpinnar m.m.
Det finns många sorters bambu med olika egenskaper. Till textilfibrer är det i huvudsak Mosobambu som gäller.
Odlingen  av bambu för textil ökar kraftigt p.g.a. efterfrågan. Den ökade  efterfrågan går inte ut över Pandorna, det är en annan sorts bambu som  de äter och pandorna lever mer norrut i Kina. Bambu och speciellt Moso  växer extremt snabbt och skördas med 1,5-2 års intervaller. Växthöjd är  vid skörd 7-10 meter. Odling sker utan konstbevattning, gödning och  kemiska bekämpningsmedel. Bambu avger dessutom ca 35 % mer syre än  vanlig skog.


Ekologisk bomull

Vi beslöt 2013 att övergå till ekologiskt odlad bomull. Det har  Inte varit helt enkelt att hitta leverantörer till de garner som vi  väver med i certifierad ekologisk bomull. Vi har nu   kommit ganska  långt. 2014 var 70 % av bomulls brukningen ekologisk. Genom denna  investering bidrar vi till en förbättrad miljö och ett mer hållbart  samhälle.

 

Ekologiskt odlad bomull sker helt utan kemisk bekämpning och  gödningsmedel. Odlingarna kontrolleras regelbundet av internationellt  certifierade kontrollorgan, som utfärdar certifikat, som sedan följer  med genom alla steg i produktionen fram till färdig  vara. Kontrollorganen är anslutna till IFOAM som svarar för det  regelverk som alla kontrollorgan, t.ex KRAV i Sverige, måste följa.

 

Bomull svarar för 50 % av världens behov av fibrer, det är alltså  stora landarealer som går åt. Merparten av dessa odlingar sker på  platser som saknar naturliga förutsättningar för bomullsodling vilket  innebär att man måste bevattna, använda kemiska bekämpningsmedel och  konstgödsla. Detta förstör odlingsmarken, tömmer naturliga  vattenreserver samt förorenar grundvatten och vattendrag.

 

Ekologiska odlingar är en förutsättning för ett hållbart samhälle  med tillgång till rent vatten utan kemikalier som skadar människor, djur  och växtliv.

 

Bra länk för mer information:

www.ekotextil.se/